User Name

Password

Info New or Forgotten?

   Maak uw keuze:

Balance Tennis > TOPTENNIS > Algemeen

Wat is BTA Toptennis?

BTA Toptennis is een door de KNLTB gecertificeerde Onderbouw Tennisschool. En dit is waar wij voor staan:

 • Bij alles wat wij binnen onze opleiding doen, geloven wij dat de manier waarop wij werken ervoor zorgt dat kinderen, binnen hun mogelijkheden, zich maximaal ontwikkelen.
 • Wij geloven in lange termijn ontwikkeling.
 • Bij alles wat wij doen staat de speler en de open communicatie centraal.
 • Wij coachen spelers en begeleiden ouders in het opleidingstraject.
 • Wij werken hard, maar hebben ook nog eens veel plezier tijdens de trainingen.
 • Elk opleidingsniveau heeft z'n eigen route, trainingsprogramma's en wedstrijdadviezen.

Om onze doelstellingen te bereiken maken wij gebruik van:

 • 5 Indoor banen (slow hardcourt, de banen waar op (inter)nationaal niveau wedstrijden worden gespeeld)
 • 6 Gravelbanen (buiten)
 • Fitness faciliteiten
 • Deskundigheid (20 en 30 jaar ervaring in het opleiden van spelers)
 • Persoonlijke aandacht
 • Profssionele begeleiding (fysiotherapie, voedingsdeskundige, sportpsycholoog)
 • Oudergesprekken (om de voortgang van de spelers toe te lichten)
 • Video analyse
 • Wedstrijddagen (winterperiode)
 • Open communicatie

​Wij leren kinderen echt tennissen en leiden breed op, dus in alle spelsituaties!
U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij de beste tennisopleiding van Nederland onder 12 jaar. Dit kan tijdens een van onze Talentendagen of na het maken van een individuele afspraak, zodat u zelf kunt oordelen over onze passie en deskundigheid.

Wie zijn wij?

De tennistrainers van BTA Toptennis zijn: 

Denny van den Berg 

 • Manager Toptennis
 • Verantwoordelijk voor Nationaal en Internationaal niveau
 • Opleiding en ervaring: KNLTB C-licentie, TennisKids,
 • KNLTB regiotrainer, nationale - en internationale ervaring als coach
  (TE, ITF, WTA)

Ewald Spaaij 

 • Verantwoordelijk voor Nationaal en Internationaal niveau
 • Opleiding en ervaring: KNLTB B-licentie, TennisKids
 • Bewegingswetenschapper
 • KNLTB regiotrainer, nationale - en internationale ervaring als coach
  (TE, ITF, ATP/WTA)

Jorn Herber

 • Verantwoordelijk voor niveau Rood
 • Opleiding en ervaring: KNLTB A-licentie


De conditietrainers van BTA Toptennis zijn:

Onno van Dongen   

 • Opleiding en ervaring: ALO, sportmassage, medical taping
 • KNLTB districtsconditietrainer 

Leen Born       

 • Opleiding en ervaring: looptrainer KNAU
 • KNLTB districtsconditietrainer 
 • Gewerkt met atleten op nationaal – en internationaal niveau
   

Veel gestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen die regelmatig aan ons worden gesteld. Die vragen hebben betrekking op het deelnemen aan de BTA Toptennis trainingen, maar ook op de eisen die de KNLTB stelt aan spelers (en ouders) die het Predicaat Onderbouw Speler hebben ontvangen.

Hoe goed moet mijn kind zijn om bij een gecertificeerde tennisschool te mogen trainen?Iedereen is welkom bij één van de gecertificeerde tennisscholen. De allerbeste spelers binnen de tennisschool trainen met elkaar in zo sterk mogelijk gevormde trainingsgroepen.

Wat zijn de voordelen voor mijn kind om bij een gecertificeerde tennisschool / certified partner te trainen?
Bij de gecertificeerde tennisscholen wordt de tennisopleiding gegeven door de meest ervaren trainers van het land. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar.
De gecertificeerde tennisscholen beschikken over ruime (internationale) ervaring in het opleiden van top-jeugd, kennen de vereiste topsportcultuur en bieden de geselecteerde spelers een individueel trainings- en wedstrijdprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT). Bij deze tennisscholen trainen de beste kinderen met elkaar in groepsverband.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor selectie als Onderbouw Speler?
De technische staf van de KNLTB bepaalt in overleg met de gecertificeerde tennisscholen welke kinderen geselecteerd worden. Zij kijken naar verschillende factoren, zoals het potentieel aan technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden. Daarnaast is ook de rol van de ouders een belangrijke factor. Zijn zij bereid om de route van de gecertificeerde tennisschool in samenwerking met de KNLTB te volgen? De ontwikkeling van een kind is heel belangrijk en uiteraard is de ranking daar ook een onderdeel van.
De ranglijstpositie wordt meer of minder meegewogen afhankelijk van de leeftijdsfase. Hoe ouder, hoe belangrijker de ranglijstpositie wordt.

Mijn kind behoort tot de top van Nederland en heeft het Predicaat Onderbouw Speler, Mijn kind traint meerdere keren per week bij een gecertificeerde tennisschool en daarnaast nog 1 dag in de week op de club. Komt mijn kind dan in aanmerking voor financiële ondersteuning door de KNLTB?
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zullen spelers het volledige wedstrijd- en trainingsprogramma af moeten nemen bij een gecertificeerde onder- of bovenbouw tennisschool. De praktijk leert ons echter dat deze geselecteerde kinderen zoveel wedstrijden spelen dat die mogelijkheid er maar beperkt is. Als daarnaast nog ruimte is om bij de club te blijven trainen of een andere training te volgen, is dat geen enkel probleem.
Rust is ook belangrijk binnen de topsport.

Wat houdt het in als mijn kind geselecteerd is door de KNLTB als Onderbouw Speler, dus financiële ondersteuning krijgt?
Als je kiest voor een gecertificeerde tennisschool of daar al traint dan komt jouw kind in het opleidingstraject ‘Route naar de top’ en zal de programma’s voor de verschillende ontwikkelingsfasen kunnen doorlopen.
Aan de ontwikkelingsfasen is de trainings- en wedstrijdbelasting gekoppeld. De basis wordt gelegd voor een mogelijke professionele loopbaan.
Daarnaast ontvangen geselecteerde spelers vanaf 10 jaar die bij een een gecertificeerde tennischool trainen een financiële bijdrage die in mindering wordt gebracht op het verschuldigde lesgeld. Geselecteerde kinderen worden uitgenodigd voor regionale en landelijke wedstrijdmomenten.

Mijn kind heeft het Predicaat Onderbouw Speler ontvangen. Moet ik, om de financiële ondersteuning te ontvangen, daadwerkelijk bij een gecertificeerde tennisschool trainen?
Ja, geselecteerde jeugdspelers komen slechts in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB als hij/zij traint bij een gecertificeerde tennisschool.

Persbericht

Persbericht juli 2016 
De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) heeft 26 tennisscholen, gespecialiseerd in het opleiden van kinderen tot 12 jaar, gecertificeerd. Samen met de tennisbond en de al eerder gecertificeerde bovenbouw tennisscholen, gericht op oudere kinderen vanaf 12 jaar, vormen zij een landelijk netwerk dat in september 2016 operationeel is. De tennisscholen krijgen een prominente rol in het opleiden van talentvolle jeugdspelers. 

Balance Tennis Academy is een van deze Onderbouwscholen en de enige Onderbouwschool in de regio Utrecht.

KNLTB onderbouwschool 
BTA Toptennis is door de KNLTB uitgekozen om vanaf september 2016 de opleiding van de getalenteerde jeugdspelers te verzorgen.BTA Toptennis werkt zodoende samen met de KNLTB om (inter)nationale toppers op te leiden en kinderen het maximale uit hun mogelijkheden te laten halen. 


 

Historisch moment 
Jan Siemerink, Directeur Sportief van de KNLTB, is blij met de zogenoemde certified partners: “Dit is een historisch moment. De oude structuur van het opleiden van talenten bestond al tientallen jaren, terwijl het tennislandschap enorm is veranderd. Nederland beschikt over veel kwalitatief goede tennisscholen. We willen intensief samenwerken met de beste mensen om Nederland tot de tien beste tennislanden ter wereld te laten horen. Samenwerking is hierbij heel belangrijk. Onze rol bij het opleiden van jeugd zal minder een uitvoerende in de regio’s worden en meer die van regisseur over een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen.”

Selectieprocedure 
Alle certified partners doorliepen de selectieprocedure die de tennisbond uitvoerde in samenwerking met onafhankelijk adviesbureau NMC Bright met succes. Daarnaast toonden alle partners zich bereid om de beste jeugdspelers op te leiden conform het nieuwe KNLTB Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) ‘Route naar de Top’. 

Wat zijn de voordelen voor uw kind? 
Beschikking over de kennis en kunde van de KNLTB zoals, ex- topspelers en topcoaches, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB.
Intensieve samenwerking met andere gecertificeerde tennisscholen en de KNLTB, waarin de tennisschool gericht op kinderen >12 jaar een sturende en coördinerende rol inneemt binnen de overeengekomen regio. Verhoging van de aantrekkingskracht voor topjeugd en professionele spelers in de regio. Het opleidingsinstituut is onderdeel van een landelijk netwerk dat bestaat uit de beste tennisscholen. Aanlevering topjeugd vanuit omliggende verenigingen; er worden vanuit de database van de KNLTB Talentendagen georganiseerd bij de tennisscholen gericht op kinderen <12 jaar.

Gebruik maken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten.
Financiële ondersteuning van talentvolle spelers door de KNLTB (wat kan oplopen tot €2000 per seizoen) bij uitsluitend gecertificeerde partners. 

Copyright © 2007-2015 Balance Tennis Academy. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden Technische informatie Contact