User Name

Password

Info New or Forgotten?

   Maak uw keuze:

Balance Tennis > Algemeen > Wie zijn wij > Organisatie

BTA organisatie

Rob Veldhuis is eigenaar van BTA en zorgt ervoor dat de meerjarenplannen worden opgesteld en doorgevoerd. Op deze manier kan BTA zich maximaal ontwikkelen zodat het voor iedereen leuk is om bij BTA te trainen of te werken. Specifiek zijn de taken als volgt verdeeld:
 
BTA Verenigingen valt onder de verantwoordelijkheid van Ewald Spaaij
BTA Evenementen (kampen, toernooien en competities) valt onder de verantwoordelijkheid van Remco Mentink
BTA Evenementen (overige) valt onder verantwoordelijkheid van Rob Veldhuis
BTA Toptennis valt onder de veranwoordelijkheid van Denny van den Berg.

Mireille Mentink verzorgt voor BTA Verenigingen, BTA Toptennis en BTA Evenementen de financiele adminstratie.

Balance Tennis Academy, Dé Tennisschool van Midden Nederland

Wat is BTA?

Balance Tennis Academy (BTA) is een tennisorganisatie die gevestigd is in midden Nederland en ondermeertennislessen voor verenigingen verzorgt. BTA bestaat uit drie afdelingen Verenigingen, Toptennis en Evenementen. Deze folder bevat informatie over de afdeling Verenigingen.

BTA is in 2003 van start gegaan als een tennisschool voor toptennisspelers, of spelers die toptennis als hun droom zien. Vanuit de gedachte dat voor toptennis een professionele instelling nodig is om tot prestaties te komen, zijn wij ook tennislessen op verenigingsniveau gaan verzorgen. Uiteraard met eenzelfde professionele, maar ook clubgerichte enpersoonlijke benadering. Het belangrijkste doel is natuurlijk dat de vereniging een echte“clubtrainer” krijgt. Inmiddels werken wij samen met een groot aantal tennisverenigingen in de regio Utrecht. Ons kantoor is gevestigd in Sportcentrum Oudenrijn in Vleuten-De Meern.
Welke diensten biedt BTA de vereniging?
BTA VERENIGINGEN zorgt voor alles wat met tennislessen te maken heeft. Dit kan zijn van het vinden van een nieuwe clubtrainer, het maken van lesproducten in overleg met de vereniging, het werven en indelen van lessers, tot aan de facturatie. BTA meent een zeer goede partner voor uw
vereniging te zijn, mede door het feit dat wij inmiddels veel ervaring hebben opgedaan bij de
tennisverenigingen, waarvoor wij de tennislessen (mogen) verzorgen.
 
Overleg
Met de (nieuwe) vereniging wordt in overleg een profielschets opgemaakt van de nieuwe clubtrainer. BTA beschikt over een zeer grote database aan gediplomeerde trainers, zodat het vinden van een geschikte kandidaat geen probleem mag zijn. Wij zullen de wensen en suggesties van de vereniging als leidraad voor het invullen van de opdracht hanteren. Doel hierbij is dat de vereniging en trainer goed bij elkaar passen en dezelfde doelstellingen hebben en hopelijk een lange samenwerking zullen aangaan.  
Van werving tot facturatie
BTA kan voor uw vereniging het gehele ‘lesproducttraject’ verzorgen. Wij werken met een geautomatiseerd systeem (via internet) waardoor werven, inschrijven, indelen, nancieel afhandelen en communicatie naar de lessers efficiënt en effectief verloopt.
 
BTA als werkgever
De verenigingstrainer is in dienst van BTA. De vereniging heeft dan ook geen arbeidsrelatie met de trainer, waardoor de werkgeversrisico’s bij BTA liggen. Bij (langdurige) afwezigheid van de clubtrainer, zullen wij voor passende vervanging zorgen.
 
Ontwikkelen en opleiden
Om onze trainers verder te ontwikkelen worden er vier maal per jaar (voor aanvang van elk seizoen en halverwege elk seizoen) lerarenbijeenkomsten georganiseerd. Hier worden punten als de periodisering van de lesgroepen, technische vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen op technisch, tactisch en mentaal gebied doorgenomen met de trainers. Op deze wijze blijven de trainers ‘up to date’ en kunnen eventuele lesproblemen worden opgelost.

 
Evaluatie en communicatie
Binnen BTA vormt communicatie met haar betrokkenen een belangrijk aandachtspunt. Met alle trainers worden voortgangsgesprekken gehouden. Met de verenigingen wordt minimaal twee maal per jaar geëvalueerd. Er wordt teruggekeken op het lopende seizoen en afspraken gemaakt over het nieuwe seizoen. Tussentijdse communicatie is voor ons meer regel dan uitzondering. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van de expertise van het BTA management op gebied van technisch beleid voor zowel jeugd als senioren.
 
Coaching en begeleding
Tijdens de competitie kan de (club)trainer uw competitieteam(s) coachen. Hierdoor kan de trainer zijn/haar ervaringen aan de spelers overbrengen en nieuwe trainingsdoelen bepalen. Ook is begeleiding van (selectie) groepen tijdens toernooien of kampweken mogelijk.

 
Verenigingskampweken
Wij hebben veel ervaring in het organiseren van trainingskampen voor verenigingsspelers. Dit kunnen de meer prestatieve kampen zijn, maar ook hele leuke en gezellige
kampen voor de jonge recreatieve jeugdspelers. Tijdens deze kampweken worden toernooien gespeeld (al dan niet met overnachting) en wordt er met de spelers getraind. Op deze wijze kan de clubtrainer de verrichtingen tijdens de wedstrijden in zijn trainingen gebruiken. Ook wordt de spelers geleerd hoe zij wedstrijden moeten voor- en nabespreken. Daarnaast is het natuurlijk
ook gewoon heel erg gezellig om met een groep een begeleid toernooi te spelen! Met z’n allen ergens anders een toernooi spelen en overnachten zorgt tevens voor een goede clubbinding, wat weer een positieve uitstraling voor de tennisvereniging met zich meebrengt.

Copyright © 2007-2015 Balance Tennis Academy. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden Technische informatie Contact